Velkommen til elevskolen

Rideklubben Odin

Hjertelig velkommen til rideklubben Odin
Med denne lille folder vil bestyrelsen gerne byde dig og dine forældre velkommen på elevskolen. Vi håber, at du vil falde godt til i klubben, og at du vil opleve mange dejlige timer i samværet med elevhestene og ikke mindst i samværet med de andre hesteinteresserede i klubben.
 
Elevskolen foregår således
Undervisning på elevskolen varetages af undervisere, der er ansat af bestyrelsen.
 
Elevskolen har begynderhold for helt nye ryttere. På disse hold rides der en ½ time ad gangen, og her er det nødvendigt, at der er en voksen med som "trækker", eller det er muligt, at få en "hesteven" der hjælper med at sadle op, trække, og sadle af. En stor del af denne undervisning handler om leg, balance samt en langsom indføring i de forskellige begreber, som vi bruger på rideskolen. Vi lægger meget vægt på gode oplevelser og leg.
Elevskolen har undervisning alle ugens hverdage.
 
De mere øvede hold varer 1 time, hvor de første 10 min, går med at varme hesten op. Mod timens slutning bruges ligeledes 5-10 min., hvor hesten skridtes af. Begge dele er vigtige, så hesten ikke får skader.
 
Det er også muligt at få enetimer ved vores undervisere. Vi har springning hver tirsdag – spørg underviseren, hvis du kunne tænke dig at springe.
 
Vi vil opfordre de voksne til at overvære undervisningen, indtil du selv er tryg nok til at klare det. Det er ikke muligt for underviserne at være i stalden mellem timerne, men de vil være til stede ca. 15. min før første time, og de vil følge det sidste hold ned i stalden.
 
Når du går til ridning, skal du selv lære at tage vare på hestens pleje, og du skal selv lære at sadle hesten op, ligesom du efter timen skal ordne den. Det hører med til det at gå til ridning.
 
Som ny i klubben er der mange ting, du skal have lært, og vi forventer ikke, at du kan det, når du starter. Der vil altid være nogen i stalden, så spørg om hjælp. - Derfor skal du møde i god tid inden din time, så det hele kan nås inden undervisningstimen begynder. Far/ mor må meget gerne være med og hjælpe til, men det er dig, der skal have det lært med tiden.
 
Du vil opleve, at en ridetime ind i mellem kan foregå i stalden. Her vil du få undervisning i, hvordan hesten strigles, sadles op og ikke mindst noget om, hvordan man omgås heste.
 
Elevskolens stævner
Vi holder ca. 3 årlige stævner for elevskolens ryttere. Det er altid en festdag, for det er her, at du rigtigt kan vise, hvor dygtig du er blevet. Vi uddeler sedler, når tiden nærmer sig.
 
Hvordan kommer jeg godt i gang?
Når du ønsker at starte på elevskolen, skal du være medlem af rideklubben, (Tilmeld her) hvor der betales kontingent 2 gange årligt.
 
For undervisning betales et månedligt beløb afhængig af, hvor mange gange om ugen, du ønsker at ride. Se prislisten
 
Se også vores facebook side: (offentlig side) https://www.facebook.com/TrostruplundRideklub/
eller den lidt ældre Facebook gruppe, som lever sit eget liv: https://www.facebook.com/groups/180134202111783/about/ 
 
For at blive medlem skal du henvende dig til underviserne og aftale nærmere. Underviserne bestemmer hvilken elevhest, du skal ride på, og der byttes ca. hver måned. På den måde lærer du at ride forskellige ponyer/heste og bliver  dygtigere til at ride.
 
Ønsker du halvpart
Er dette også en mulighed. Det kræver dog, at du er en øvet rytter, og har lyst til at ride flere gange om ugen. Du kan søge om en halvpant i en af elevhestene, for et fast månedligt beløb (Se prislisten). Her har du en er mulighed for at knytte et specielt bånd til elevhesten, ved at tilbringe mere tid sammen med den. Hvis du vil vide mere herom, kan du spørge underviserne på elevskolen.
 
Hjælp i klubben
Ind i mellem skal vi have lavet nogle ting på rideskolen. Derfor afholder vi nogle arbejdsdage/weekender, hvor vi beder alle om at hjælpe – bare et par timer gør en stor forskel. Ligeledes har vi brug for hjælp i forbindelse med afholdelse af vores stævner. Det er ingen forudsætning, at man har stævneerfaring. Alle kan deltage. Vi vil gerne opfordre alle til at deltage, for så går tingene lettere, og vi har det faktisk rigtig sjovt sammen.  
 
Øvrige oplysninger
I stalden er der en tavle, hvor der hænger mange vigtige oplysninger. Tag far/mor med hen, og kig. Underviserne vil også informere jer, når der er noget, I skal vide. Elevskolen følger folkeskolens ferieplan for Odense kommune. (Ferie plan for Odense Komune 
 
Støtteforeningen Hesteskoen
På Odin rideklub har vi en aktiv støtteforening, som du eller dine forældre kan blive medlem af. Det er Støtten der står for driften af stalden. Den står også for cafeteriadrift ved stævner, hvor der tjenes penge til dyrlæge, smed, sadelmager o. lign., så rideskolens heste/ponyer altid får den bedste røgt og pleje.
 
Forsikring I ridesporten har vi med dyr at gøre. Det er dejligt, men du skal også tænke dig om. Derfor vil du undervejs få meget at vide om, hvordan du skal omgås elevhestene, så farlige situationer undgås. Der er nogle helt grundlæggende regler, som er vigtige at vide:
  • Løb/larm aldrig på gangene.
  • Gå ikke for tæt på hinanden med ponyerne.
  • Gå eller stå aldrig bag ved en pony/hest.
  • Bind aldrig ponyen/hesten fast til dig selv, hverken med tøjler eller træktov.
  • Bind den aldrig fast på staldgangen i biddet, brug grime.
  • Hav altid en ridehjelm på, når du går ind til ponyen/hesten og er i stalden.
Klubben har ikke nogen forsikring, der dækker rytterne. Det er din egen ulykkesforsikring, der dækker, hvis uheldet skulle være ude.
 
Vi håber meget, at du vil falde godt til i rideklubben. Er der noget, som du er i tvivl om, så spørg endelig :-)  
 
Med venlig hilsen Rideklubben Odin  

Revideret Oktober 2019

Sponsorer

For flere opdateringer - find os på facebook

Rideklubben Odin Facebook
Rideklubben OdinÅlemarksgyden 36 5270 Odense NTlf. 30238703Email: info@rideklubben-odin.dkStævne: staevne@rideklubben-odin.dkwebmaster: webmaster@rideklubben-odin.dk