Velkommen til elevskolen 

Rideklubben Odin

Hjertelig velkommen til Rideklubben Odin
Med denne lille folder vil bestyrelsen gerne byde dig og dine forældre velkommen på elevskolen. Vi håber, at du vil falde godt til i klubben, og at du vil opleve mange dejlige timer i samværet med elevhestene og ikke mindst i samværet med de andre hesteinteresserede i klubben.
 
Elevskolen foregår således
Undervisning på elevskolen varetages af undervisere, der er ansat af bestyrelsen.
 
Elevskolen har begynderhold for helt nye ryttere. På disse hold rides der ½ time ad gangen, og her er det nødvendigt, at der er en voksen med som "trækker", ellers er det muligt, at få en "hesteven" der hjælper med at sadle op, trække, og sadle af - se mere om dette længere nede på siden. En stor del af undervisningen handler om leg, balance samt en langsom indføring i de forskellige begreber, som vi bruger på rideskolen. Vi lægger meget vægt på gode oplevelser og leg.
Elevskolen har undervisning alle ugens hverdage
 
De mere øvede hold varer 1 time, hvoraf de første 10 min, går med at varme hesten op. Mod timens slutning bruges ligeledes 5-10 min., hvor hesten skridtes af. Begge dele er vigtige, så hesten ikke får skader.
 
Vi vil opfordre de voksne til at overvære undervisningen, indtil barnet selv er tryg nok ved at ride selv. Det er ikke muligt for underviserne at være i stalden mellem timerne, men de vil være til stede ca. 15. min før første time, og de vil følge det sidste hold ned i stalden.


Hesteven

I Rideklubben Odin har vi hestevenner til nybegynderne. Det er vores oplevelse at det kan være svært som forældre at skulle ordne hesten og sadle op, når man ikke selv kender proceduren.

Hestevennen er en ung pige/dreng, der allerede mestre disse færdigheder og som vil elske at hjælpe de nye i gang. Hestevennen kommer i stalden i god tid før undervisningen og hjælper med at klargøre ponyerne og hvis behovet er der, løber de med rundt ved undervisningen. Det koster 30kr pr gang som betales direkte til hestevennen over MobilePay.

Kontakt Mette Vittrup for nærmere info

 
Når du går til ridning, skal du selv lære at tage vare på hestens pleje, og du skal selv lære at sadle hesten op, ligesom du efter timen skal sadle af, strigle og rense hove. Det hører med til det at gå til ridning. 
 
Som ny i klubben er der mange ting, du skal have lært, og vi forventer ikke, at du kan det, når du starter. Der vil altid være nogen i stalden, så spørg om hjælp eller få hjælp af hestevennerne.
Du møde ca. 15-30 min inden din undervisning starter, så du kan nå det hele inden undervisningstimen begynder. Far/ mor må meget gerne være med og hjælpe til, men det er dig, der skal have det lært med tiden.
 
Du vil opleve, at en ridetime ind i mellem kan foregå i stalden. Her vil du få undervisning i, hvordan hesten strigles, sadles op og ikke mindst noget om, hvordan man omgås heste.
 
Elevskolens stævner
Vi holder ca. 3 årlige stævner for elevskolens ryttere. Det er altid en festdag, for det er her, at du rigtigt kan vise, hvor dygtig du er blevet. Vi uddeler sedler, når tiden nærmer sig.
 
Enetimer
Det er også muligt at få enetimer ved vores undervisere - snak med den underviser du ønsker undervisning af. 

Spring
Vi har springning hver mandag eftermiddag/aften – snak med din underviser, hvis du kunne tænke dig at gå til springning. Det er dog en forudsætning, at din grundridning er i orden for at få den bedste læring i spring.


Hvordan kommer jeg godt i gang?
Når du ønsker at starte på elevskolen, skal du være medlem af Rideklubben Odin, hvor der betales kontingent 2 gange årligt Tilmeld her
 
For undervisning betales et månedligt beløb afhængig af, hvor mange gange om ugen, du ønsker at ride. Snak med Heidi Kjeldsen eller en af vores undervisere herom.
 
 
For at blive medlem skal du henvende dig ved din underviser og aftale nærmere. Underviserne bestemmer hvilken elevhest, du skal ride på, og der byttes ca. hver måned. På den måde lærer du at ride forskellige ponyer/heste og bliver dygtigere til at ride. Ved første kontakt med Rideklubben Odin, skriv en mail til info@rideklubben-odin.dk
 
Ønsker du halvpart
Dette også en mulighed. Det kræver dog, at du er en øvet rytter, og har lyst til at ride flere gange om ugen. Du kan søge om en halvpant i en af elevhestene, for et fast månedligt. Ved en halv- eller kvartpart har du en er mulighed for at knytte et specielt bånd til elevhesten, ved at tilbringe mere tid sammen med den. Hvis du vil vide mere herom, kan du spørge underviserne på elevskolen, eller Skriv en sms til Mette Vittrup for nærmere info.
 
Hjælp i klubben
Ind i mellem skal vi have lavet nogle ting på rideskolen. Derfor afholder vi nogle arbejdsdage/weekender, hvor vi beder alle om at hjælpe – bare et par timer gør en stor forskel. Ligeledes har vi brug for hjælp i forbindelse med afholdelse af vores stævner. Det er ikke en forudsætning, at du har stævneerfaring - Alle kan deltage.
 Vi vil gerne opfordre alle til at deltage, så løses opgaverne hurtigere og vi har det rigtig sjovt sammen og lærer hinanden bedre at kende.
 
Øvrige oplysninger
I stalden er der en tavle, hvor der hænger mange vigtige oplysninger. Tag far/mor med hen, og kig. Underviserne vil også informere jer, når der er noget, I skal vide.
Elevskolen følger folkeskolens ferieplan for Odense kommune. Ferie plan for Odense Komune 
 
Støtteforeningen Hesteskoen
  På Rideklubben Odin, har vi en aktiv støtteforening, som du eller dine forældre kan blive medlem af. Det er Støtten der står for driften af stalden. Den står også for cafeteriadrift ved stævner, hvor der tjenes penge til dyrlæge, smed, sadelmager o. lign., så rideskolens heste/ponyer altid får den bedste røgt og pleje. 

Vi vil meget gerne have flere medlemmer i Støtteforeningen samt kan man blive sponsor for klubben og bidrage til at vores klub har de bedste muligheder for vedligeholdelse af vores faciliteter.

Bliv sponsor: skriv en mail til sponsor.stotten@gmail.com


 
Forsikring I ridesporten har vi med dyr at gøre. Det er dejligt, men du skal også tænke dig om. Derfor vil du undervejs få meget at vide om, hvordan du skal omgås elevhestene, så farlige situationer undgås. Der er nogle helt grundlæggende regler, som er vigtige at vide:
  • Løb/larm aldrig på gangene.
  • Gå ikke for tæt på hinanden med ponyerne.
  • Gå eller stå aldrig bag ved en pony/hest.
  • Bind aldrig ponyen/hesten fast til dig selv, hverken med tøjler eller træktov.
  • Bind den aldrig fast på staldgangen i biddet, brug grime.
  • Hav altid en ridehjelm på, når du går ind til ponyen/hesten og er i stalden.
Klubben har ikke nogen forsikring, der dækker rytterne. Det er din egen ulykkesforsikring, der dækker, hvis uheldet skulle være ude.
 
Vi håber meget, at du vil falde godt til i rideklubben. Er der noget, som du er i tvivl om, så spørg endelig :-)  
 
Med venlig hilsen Rideklubben Odin                                                                                                                        Revideret September 2022


Sponsorer

For flere opdateringer - find os på facebook

Rideklubben Odin Facebook
Rideklubben OdinÅlemarksgyden 365270 Odense NTlf. 30238703Email: info@rideklubben-odin.dkStævne: staevne@rideklubben-odin.dkwebmaster: webmaster@rideklubben-odin.dk